UAB „Bigartas“ ir partneriai yra šiuolaikiškas, modernus, ambulatorinis sveikatos priežiūros kabinetas, teikiantis II lygio neurologo paslaugas, nuolat gerinantis teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, diegantis naujas efektyves medicinines technologijas, keliantis darbuotojų kvalifikaciją, gerinantis darbo aplinką, užtikrinantis ES sveikatos sistemos, SAM ir  UAB „Bigartas“ ir partneriai nustatytų reikalavimų atitikimą, plečiantis pacientų pasirinkimo teisę, užtikrinantis paslaugų savalaikį prieinamumą, sveikatos santykių teisumą. UAB „Bigartas“ ir partneriai organizacijos misija – patenkinti pacientų poreikius ir lūkesčius, teikiant prieinamą, saugią, kokybišką, efektyvią, kvalifikuotą II lygio neurologo paslaugą, racionaliai naudojant finansinius, personalo, technologijų išteklius. UAB ‚Bigartas“ ir partneriai veikia nuo 1995 m . Valstybinė Akreditavimo Sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos SAM suteikė teisę 2007 06 12 užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti antrines neurologijos ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, sudaryta sutartis su Kauno Teritorine Kasa.

Ligonius konsultuoja gydytoja neurologė, Rūta Kovarskienė, turinti 26 metų darbo stažą. 2007 metais gydytojai suteiktas magistro laipsnis Vytauto Didžiojo Universitete.

Nedelskite, susisiekite su mumis jau šiandien.

Pirma konsultacija nemokama.